Status prawny

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Łodzi z siedzibą przy ul. Dowborczyków 5 jest publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Miasto Łódź na prawach powiatu, merytorycznie podlegającą Kuratorium Oświaty.


Adres skrytki ePUAP:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3 (/ppp3/SkrytkaESP)