RODO

Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej jest:
Artur Błażyński
e-mail: iod.ppp3@cuwo.lodz.pl
nr tel: 509 635 153