Działania dodatkowe

Za życiem

Pracownicy Poradni prowadzą zajęcia w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Adresatami zajęć są dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodzice i opiekunowie.

Wakacje w mieście

Poradnia bierze udział w ogólnołódzkiej akcji „Wakacje w mieście”. Podczas wakacji realizujemy działania terapeutyczne z elementami zabawy adresowane do dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, a także do ich rodzeństwa. Zajęcia organizowane są w grupach oraz wspólnie dla wszystkich uczestników, również rodziców i opiekunów. Poprawiamy w ten sposób interakcje w rodzinach, dajemy przykłady wspólnego spędzania czasu i pożytkowania go w sposób konstruktywny dla rozwoju dzieci i funkcjonowania rodziny. Organizujemy również dodatkowe atrakcje np.: dogoterapię, zajęcia z animatorem kulturalnym, audycje muzyczne prowadzone przez artystów z Filharmonii Łódzkiej, przedstawiania teatralne, zajęcia na świeżym powietrzu. Zapewniamy sympatyczną, rodzinną, wakacyjną atmosferę a jednocześnie profesjonalną pomoc terapeutyczną, przekazujemy instruktaż do pracy w domu, który rodzice mogą uzyskać w trakcie indywidualnych konsultacji.
Zobacz galerię zdjęć z akcji "Wakacje w mieście"

Dzień Bezpiecznego Internetu

Poradnia bierze udział w programie Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach programu prowadzone są zajęcia w szkołach podstawowych. Celem jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców i nauczycieli z problematyką bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

Międzynarodowe Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji

Poradnia wraz z pozostałymi Łódzkimi Ośrodkami WWRD brała udział w Międzynarodowych Targach Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji. Pośród kilkuset firm z wielu państw prezentujących sprzęt i rozwiązania ułatwiające codziennie życie osobom niepełnosprawnym propagowaliśmy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (WWRD), organizowane w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

"SOBOTY ZE SPECJALISTAMI"

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Łodzi biorą udział w akcji „Sobota ze specjalistami” realizowanej w wybrane soboty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju na terenie Łodzi. Prowadzimy w Poradni indywidualne, bezpłatne konsultacje z terapeutami – specjalistami w zakresie diagnozy i wspomagania rozwoju małego dziecka.

Dni Otwarte Dla Dzieci z Przedszkoli

W naszej Poradni organizowane są Dni Otwarte dla dzieci z rejonowych przedszkoli. Podczas spotkań dzieci zapoznają się z kadrą i specyfiką pracy placówki a także mają możliwość obejrzenia pomieszczeń i gabinetów specjalistycznych. Biorą również udział w grach i zabawach logopedyczno - terapeutycznych.

"Badabada" - Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu

Od 2015 r. Poradnia jest partnerem Fundacji Synapsis w realizacji programu "Badabada" - Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu www.badabada.pl. Celem realizowanego projektu jest zwiększenie dostępu do wczesnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz tym samym zwiększanie szans na skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych oraz dotkniętych tym zaburzeniem. W Poradni można bezpłatnie przeprowadzić badanie przesiewowe z użyciem narzędzia M-CHAT-R, które pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy rozwój społeczno-komunikacyjny dziecka ma typowy przebieg. Wszystkich rodziców dzieci w wieku 16-30 miesięcy (zarówno zaniepokojonych rozwojem dziecka jak również pragnących potwierdzić, że rozwój dziecka jest prawidłowy) zapraszamy na badanie. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

"LATO ZE SPECJALISTAMI"

Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 w Łodzi biorą udział w akcji " Lato ze specjalistami" realizowanej w miesiącach wakacyjnych. Prowadzimy w Poradni warsztatowe zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zabawy i twórczego myślenia.

"Szkolny Mediator"

W roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 Poradnia realizowała projekt "Szkolny Mediator", którego celem było wyposażenie młodzieży w umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów. W projekcie brała udział wybrana młodzież ze śródmiejskich szkół, która po ukończeniu cyklu szkoleń na terenie Poradni promuje techniki mediacyjne oraz zasady porozumienia bez przemocy w swoich szkołach.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pracownicy Poradni, współpracując z Polskim Towarzystwem Dysleksji, czynnie uczestniczą w podejmowanych inicjatywach, prowadzą indywidualne konsultacje, udzielają porad, przekazują rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem oraz poszerzają wiedzę nt. dysleksji.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Co roku 2 kwietnia obchodzony jest na całym świecie "Światowy Dzień Autyzmu". Nasza placówka aktywnie włącza się w organizację szkoleń dla nauczycieli, spotkań z rodzicami oraz propagowanie wiedzy w społeczeństwie na ten temat. Jak donoszą najnowsze badania problem autyzmu dotyka coraz szerszej grupy dzieci.

Uczeń zdolny

Nasza Poradnia bierze udział w ogólnołódzkim programie wsparcia dla szkół: "Mój zdolny uczeń". W ramach realizacji programu pracownicy Poradni - psychologowie i pedagodzy - przeprowadzili cykl szkoleń dla koordynatorów wytypowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dotyczących specyfiki rozwoju i pracy z uczniem zdolnym.