AktualnościPoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Łodzi realizuje dodatkowo zadania na rzecz dzieci będącymi obywatelami Ukrainy.

Realizacja zadań jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Łodzi współpracuje ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159, który wraz z partnerami – Województwem Łódzkim i Miastem Łódź realizuje projekt „PrzyStań DIM”

Celem projektu jest objęcie opieką psychiatryczną dzieci i młodzież w wieku od 0 do 21 roku życia. W ramach projektu powstało Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Mielczarskiego 35 (tel. 42 616 35 35). W momencie zgłoszenia do Centrum, dzieci i młodzież nie mogą mieć ukończonych 18 lat.